drukuj

Sebastian Płóciennik

współprzewodniczący zarządu od 2015 r.

dr hab. Sebastian Płóciennik. Ekonomista i prawnik, specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną. Studiował prawo na Uniwersyteckie Wrocławskim, stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 2004-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Centrum Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kierował programem międzynarodowych studiów magisterskich „Global Studies – a European Perspective”. W latach 2006-2008 pełnił funkcję członka rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, a od 2008 r. członka Rady Stałej Forum Polsko-Niemieckiego. Stypendysta Fundacji Commerzbank i DAAD. Od 2014 r. jest koordynatorem programu „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Pracował jako wykładowca wizytujący na uczelniach w RFN, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i analitycznych, w tym monografii o ewolucji niemieckiego kapitalizmu po reformach Agendy 2010 oraz o koncepcji kręgów integracyjnych w polityce europejskiej RFN.