drukuj

Rainder Steenblock

członek Rady Fundacji

Polityk partii Związek 90/Zieloni. W latach 1996-2002 pełnił funkcje we władzach kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. W latach 1994-2009 deputowany do Bundestagu, od 2005 roku rzecznik frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej oraz rzecznik komisji ds. Unii Europejskiej, rzecznik ds. portów i transportu morskiego, zastępca członka komisji spraw zagranicznych (od września 2006 roku), członek komisji transportu, budownictwa i rozwoju miast oraz komisji prawnej/podkomisji prawa europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz OBWE. Od 2009 roku prezydent European Integration Strategy Association (EISA).Studiował psychologię, pedagogikę i nauki polityczne na Uniwersytecie w Hamburgu.