drukuj

Rainder Steenblock

członek Rady Fundacji

Rainder Steenblock (ur. 1948) – polityk partii Związek 90/Zieloni. W latach 1996-2002 pełnił funkcje we władzach kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Od 2002 r. deputowany Bundestagu, od 2005 r. rzecznik frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej oraz rzecznik komisji ds. Unii Europejskiej, rzecznik ds. portów i transportu morskiego, zastępca członka komisji spraw zagranicznych (od września 2006 r.), członek komisji transportu, budownictwa i rozwoju miast oraz komisji prawnej/podkomisji prawa europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz OBWE. Od 2009 r. prezydent European Integration Strategy Association (EISA).

Studiował psychologię, pedagogikę i nauki polityczne na Uniwersytecie w Hamburgu. W latach 1976–1994 był nauczycielem mianowanym w Wyższej Zawodowej Szkole Pedagogiki Społecznej przy Zawodowej Szkole Opieki nad Dzieckiem w Hamburgu.

W 1983 r. wstąpił do partii Związek 90/Zieloni, był wieloletnim sekretarzem powiatowym partii w Pinnebergu. W latach 1986–1992 był radnym gminy w Halstenbek, przewodniczącym frakcji swojej partii w Radzie Powiatu Pinneberg, 1992–1994 rzecznikiem Zarządu Krajowego Związek 90/Zieloni w Szlezwiku-Holsztynie, 1994–1996 deputowanym do Bundestagu, a w latach 1996–2000 ministrem ds. środowiska, przyrody i lasów oraz zastępcą premiera w rządzie krajowym Szlezwiku-Holsztyna. W latach 2000–2002 zasiadał również w Landtagu tego kraju związkowego.