drukuj

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

współprzewodniczący Rady Fundacji

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ur. 1959), historyk i politolog.

Od 1990 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Obecnie kieruje Zakła­dem Stu­diów nad Niemcami, jest redaktorem naczelnym „Rocznika Polsko-Niemieckiego”, członkiem kolegium redakcyjnego „Dziejów Najnowszych”. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 wchodził do Rady Naukowej Fundacji „Flucht, Vertreibung, Versöhnung” w Berlinie. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniej­szości narodowych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich w dwudziestym wieku, przymusowych migracji w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historii najnowszej Polski. Odczyty i wykłady w Polsce i w Niemczech, artykuły naukowe w czasopismach. Poza pracą naukową także publicystyka historyczna, oraz komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń w Niemczech i Austrii (PR24, Tokfm, Jedynka, Trójka).

Do najważniejszych prac należy: Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948 (1996); Niemcy polscy 1944-1989 (2001); Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć (2008, razem z D. Berlińską) i Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku. Szkice do problem (2010).