drukuj

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król historyk i politolog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych.

W 1969 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam doktoryzował się w 1976 na podstawie pracy Okupant niemiecki wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni w okresie drugiej wojny światowej (1939-1944). Na przełomie lat 70. i 80. XX w. współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Od 1993 do 2016  był pracownikiem naukowo-badawczym  Instytutu Studiów Politycznych  PAN, tam habilitował się w 1999 na podstawie pracy Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. W 2007 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1999/2000 jako profesor gościnny wykładał na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W latach 2002-2006 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Berlinie, w latach 2012 -2016 sprawował funkcje dyrektora  Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2002-1015  był także wykładowcą w Collegium Civitas w Warszawie.  Obecnie profesor  i nauczyciel akademicki  na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Za książkę Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 otrzymał Nagrodę Klio (Warszawa 1999) i Nagrodę im. Jana Długosza (Kraków 2000), za publikację  Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 Nagrodę Klio (Warszawa 2006) i Nagrodę im. Joachima Lelewela (Warszawa 2008). Jest także tłumaczem i edytorem polskiego wyboru Dzienników Josepha Goebbelsa (tom 1-3, wyd. 2013-2014). Pracuje nad krytyczną edycją w języku polskim Mein Kampf Adolfa Hitlera.