drukuj

Hartmut Koschyk

Członek Rady Fundacji

Hartmut Koschyk (ur. 1959) –Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, członek Niemieckiego Bundestagu z ramienia CSU, od 1990 r. deputowany do Bundestagu. Członek Rady Fundacji ds. rozliczenia dyktatury SED, Rady przy Pełnomocniku Federalnym ds. dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD oraz Kuratorium Fundacji Archiwum Partii i Organizacji Masowych NRD. Od 1998 r. przewodniczy Niemiecko-Koreańskiej Grupie Parlamentarnej, a od 1990 r. należy do Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Bundestagu.

W latach 1983–1987 był asystentem naukowym deputowanego do Bundestagu Helmuta Sauera z CDU, równocześnie studiował historię i nauki polityczne. W latach 1987–1991 był Sekretarzem Generalnym Związku Wypędzonych.

W latach 1990–2002 był przewodniczącym grupy roboczej „Wypędzeni i Uchodźcy“ we frakcji CDU/CSU, piastował stanowisko rzecznika komisji śledczych Bundestagu ds. rozliczenia z historią i skutkami dyktatury SED w Niemczech oraz  ds. przezwyciężenia skutków dyktatury SED w procesie jednoczenia Niemiec. W latach 2005-2009 był zastępcą przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu oraz przewodniczącym grupy krajowej CSU.
Od stycznia 2014 roku Hartmut Koschyk jest Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych. Na tym stanowisku odpowiedzialny jest za kwestie dotyczące emigrantów przybyłych do Niemiec z krajów Europy Wschodniej i ich integrację oraz niemiecką mniejszość poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.