drukuj

Hartmut Koschyk

członek Rady Fundacji

W latach 2014-2017 był pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za kwestie dotyczące emigrantów przybyłych do Niemiec z krajów Europy Wschodniej i ich integrację oraz niemiecką mniejszość poza granicami Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2009-2013 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W latach  1990 - 2017 deputowany do Niemieckiego Bundestagu z ramienia CSU. Członek Rady Fundacji ds. rozliczenia dyktatury SED, Rady przy pełnomocniku federalnym ds. dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD oraz Kuratorium Fundacji Archiwum Partii i Organizacji Masowych NRD. Od 1998 roku przewodniczył Niemiecko-Koreańskiej Grupie Parlamentarnej, a od 1990 roku należał do Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Bundestagu. W latach 1983–1987 był asystentem naukowym deputowanego do Bundestagu Helmuta Sauera z CDU, równocześnie studiował historię i nauki polityczne. W latach 1987–1991 był sekretarzem generalnym Związku Wypędzonych. Od 1990 do 2002 roku przewodniczący grupy roboczej Wypędzeni i Uchodźcy we frakcji CDU/CSU. Piastował stanowisko rzecznika komisji śledczych Bundestagu ds. rozliczenia z historią i skutkami dyktatury SED w Niemczech oraz ds. przezwyciężenia skutków dyktatury SED w procesie jednoczenia Niemiec. W latach 2005-2009 był zastępcą przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu oraz przewodniczącym grupy krajowej CSU.