drukuj

Hartmut Koschyk

członek Rady Fundacji

Hartmut Koschyk (ur. 1959) – od 2009r. do grudnia 2013r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, członek Niemieckiego Bundestagu z ramienia CSU, od 1990 do 2017r. był deputowanym do Bundestagu. Członek Rady Fundacji ds. rozliczenia dyktatury SED, Rady przy Pełnomocniku Federalnym ds. dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD oraz Kuratorium Fundacji Archiwum Partii i Organizacji Masowych NRD. Od 1998 r. przewodniczy Niemiecko-Koreańskiej Grupie Parlamentarnej, a od 1990 r. należy do Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Bundestagu.

W latach 1983–1987 był asystentem naukowym deputowanego do Bundestagu Helmuta Sauera z CDU, równocześnie studiował historię i nauki polityczne. W latach 1987–1991 był Sekretarzem Generalnym Związku Wypędzonych.

W latach 1990–2002 był przewodniczącym grupy roboczej „Wypędzeni i Uchodźcy“ we frakcji CDU/CSU, piastował stanowisko rzecznika komisji śledczych Bundestagu ds. rozliczenia z historią i skutkami dyktatury SED w Niemczech oraz  ds. przezwyciężenia skutków dyktatury SED w procesie jednoczenia Niemiec. W latach 2005-2009 był zastępcą przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu oraz przewodniczącym grupy krajowej CSU.
Od stycznia 2014 roku Hartmut Koschyk jest Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych. Na tym stanowisku odpowiedzialny jest za kwestie dotyczące emigrantów przybyłych do Niemiec z krajów Europy Wschodniej i ich integrację oraz niemiecką mniejszość poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.