drukuj

Cezary Król

członek Rady Fundacji

Cezary Król urodził się 22 lipca 1967 roku we Włocławku.

W 1992 roku, bezpośrednio po ukończeniu studiów politologicznych wstąpił, w wyniku otwartego postępowania konkursowego, do nowotworzonej służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od aplikanta do ambasadora tytularnego. W ramach szkolenia dyplomatycznego delegowany do Ambasad RP w Londynie oraz Ambasady RP w Atenach. Ukończył również studia podyplomowe (sprawy międzynarodowe, ekonomia i prawo Wspólnot Europejskich) na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Rozpoczynał pracę w MSZ w Wydziale Europy Płd. Wschodniej, był również naczelnikiem Wydziału Europy Płn. Zachodniej. Dwukrotnie delegowany do pracy w Ambasadzie RP w Londynie (1994-1999 oraz 2002-2007), po raz pierwszy jako II, a następnie I sekretarz ds. politycznych, po raz drugi jako Zastępca Ambasadora i Szef Wydziału Politycznego w randze radcy-ministra. Przez ponad rok pełnił funkcję charge d’affaires a.i. Ambasady RP w Londynie. Po powrocie z Londynu w 2007 roku został Szefem Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych RP. Członek zawodowego korpusu Służby Zagranicznej oraz (od 2001) Korpusu Służby Cywilnej. W listopadzie 2010 roku mianowany na stopień ambasadora tytularnego. W latach 2011-2015 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Słowenii. W latach 2015-2017 Koordynator ds. Obchodów 25-lecia Traktatu o Dobrosąsiedzkich Stosunkach i Przyjaznej Współpracy między RP i RFN oraz Koordynator ds. Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego.Od maja 2017 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ (ds. stosunków z państwami Europy Zachodniej).

Włada językiem angielskim,  słoweńskim, greckim i rosyjskim. Żonaty.