drukuj

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku za prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada, przybliżają jego życie codzienne i problemy społeczne. Tematy prac zgłaszanych do konkursu mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej i przyczyniać się do poszerzania wzajemnej wiedzy o sobie Polaków i Niemców.

Nagroda (5000 euro) przyznawana jest w trzech kategoriach: prasa, radio, telewizja. Fundatorami nagrody są FWPN, Fundacja Roberta Boscha oraz polskie i niemieckie regiony przygraniczne –  trzy kraje związkowe:  Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

Po raz pierwszy w roku 2014 wyłoniony został laureat Nagrody Specjalnej „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Brandenburgię i zostało przyznane przez jury za materiał, który w sposób przykładny dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu i który został przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich. Wysokość tej wynosi również 5000 euro. Nagrodę wręczył brandenburski minister ds. europejskich, Ralf Christoffers.

Informacja o nagrodzie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl