drukuj

Ogrody Polsko-Niemieckie

Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa planują wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami rewitalizację obszaru zieleni w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe planowane jest założenie „Ogrodów Polsko-Niemieckich”. Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec ma tam powstać symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stanie się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu stworzenie spokojnego i przyjaznego miejsca wśród zieleni, które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom da możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. Ogrody mają kierować uwagę odbiorców – zwłaszcza tych młodszych – na faunę i florę tego miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec. W kontekście szkodliwych czynników środowiska, jak smog czy hałas, obecnych w centrach miast, projekt ten jest doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie na zielone przestrzenie jako element nowoczesnych smart cities. „Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie będą trzecim na świecie, łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni realizowanym z udziałem Niemiec, który – miejmy nadzieję niebawem – dołączy do grona istniejących już założeń tego typu: Niemiecko-Francuskiego Ogrodu w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykańskiego Ogrodu Przyjaźni w Waszyngtonie (1983).

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.ogrody-polsko-niemieckie.pl