drukuj

Centrum Studiów Polonoznawczych

Na Uniwersytetach w Halle-Wittenberdze i w Jenie powstaje Centrum Studiów Polonoznawczych. Patronem nowej katedry będzie historyk i slawista Alexander Brückner. Jest to kolejny obok Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Moguncji ośrodek interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych, który w zamyśle fundatorów ma wpłynąć na zwiększenie wiedzy o Polsce w Niemczech. Nowa katedra nazwana imieniem wybitnego historyka i slawisty wykładającego ba przełomie XIX i XX w. w Berlinie powstaje dzięki inicjatywie FWPN. Dotacja obejmuje stworzenie katedry i prowadzenie działalności badawczej w okresie od trzech do pięciu lat. Centrum rozpocznie swoją działalność w roku akademickim 2013/2014.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekt wspólnie z Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki oraz Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD).

Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 30 240 478 512