drukuj

Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki analizuje wybrane procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe mające istotny wpływ na Niemcy. Dostarcza polskojęzycznym czytelnikom rzetelne analizy sporządzone przez młodsze pokolenie analityków i ekspertów, zaprasza do dyskusji na tematy związane z Niemcami, Polską i stosunkami polsko-niemieckimi w Europie, skierowany jest do osób zainteresowanych sprawami niemieckimi i relacjami polsko-niemieckimi na różnych płaszczyznach zawodowych i osobistych (dziennikarze, eksperci, urzędnicy administracji centralnej i lokalnej, dyplomaci, studenci itd.).

Biuletyn jest rozsyłany raz w miesiącu drogą elektroniczną w formie PDF. Wydawcami biuletynu są Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz FWPN.

Informacje o projekcie: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl,  + 48 22 338 62 62

Archiwum Biuletynu Niemieckiego