drukuj

Działalność FWPN

Ogrody Polsko-Niemieckie

Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa planują wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami rewitalizację obszaru zieleni w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe planowane jest założenie „Ogrodów Polsko-Niemieckich”. Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec ma tam powstać symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stanie się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu stworzenie spokojnego i przyjaznego miejsca wśród zieleni, które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom da możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. Ogrody mają kierować uwagę odbiorców – zwłaszcza tych młodszych – na faunę i florę tego miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec. W kontekście szkodliwych czynników środowiska, jak smog czy hałas, obecnych w centrach miast, projekt ten jest doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie na zielone przestrzenie jako element nowoczesnych smart cities. „Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie będą trzecim na świecie, łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni realizowanym z udziałem Niemiec, który – miejmy nadzieję niebawem – dołączy do grona istniejących już założeń tego typu: Niemiecko-Francuskiego Ogrodu w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykańskiego Ogrodu Przyjaźni w Waszyngtonie (1983).

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.ogrody-polsko-niemieckie.pl

Rozmowy o przyszłości Europy

„Rozmowy o przyszłości Europy” to zapoczątkowany w grudniu 2013 r. cykl dyskusji eksperckich podejmujących kwestię bieżących wydarzeń politycznych w Polsce i Niemczech również w kontekście europejskim. Program skierowany jest do multiplikatorów oraz polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów, a spotkania służyć mają wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla zagadnień polityki gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa. W ostatnim czasie, z uwagi na rozwój sytuacji na Ukrainie, szczególnie istotne w debacie były tematy dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego czy sposobów rozmowy państw europejskich z Rosją na arenie międzynarodowej.

Partnerami poszczególnych wydarzeń w ramach „Rozmów o przyszłości Europy” są polskie i niemieckie think tanki, fundacje i instytucje opiniotwórcze. Część wydarzeń transmitowana jest na żywo do internetu.  

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73
..

Centrum Studiów Polonoznawczych

Na Uniwersytetach w Halle-Wittenberdze i w Jenie powstaje Centrum Studiów Polonoznawczych. Patronem nowej katedry będzie historyk i slawista Alexander Brückner. Jest to kolejny obok Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Moguncji ośrodek interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych, który w zamyśle fundatorów ma wpłynąć na zwiększenie wiedzy o Polsce w Niemczech. Nowa katedra nazwana imieniem wybitnego historyka i slawisty wykładającego ba przełomie XIX i XX w. w Berlinie powstaje dzięki inicjatywie FWPN. Dotacja obejmuje stworzenie katedry i prowadzenie działalności badawczej w okresie od trzech do pięciu lat. Centrum rozpocznie swoją działalność w roku akademickim 2013/2014.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekt wspólnie z Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki oraz Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD).

Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 30 240 478 512


Projekt edukacyjny „Noc w galerii”

„Noc w galerii” to inspirowany wystawą „Obok. Polska-Niemcy.1000 lat historii w sztuce” projekt edukacyjny, na który składa się film oraz materiał pomocniczy dla uczniów i nauczycieli. W ramach projektu odbywają się także warsztaty i spotkania z uczniami. Film „Noc w galerii” odchodzi od dotychczasowej polsko-niemieckiej narracji historycznej i podejmuje próbę dekonstrukcji mitów – zachęca do samodzielnej refleksji nad sąsiedztwem polsko-niemieckim. Film, scenariusze lekcji oraz przewodnik dla nauczyciela można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

Producentem i pomysłodawcą filmu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerami filmu „Noc w galerii” są między innymi: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Dom Spotkań z Historią, TVP2, Portal TVN24, a także miesięczniki: Znak, Focus Historia i Mówią Wieki.

Na jesieni 2013 do projektu dołączyły film i wybrane materiały edukacyjne w języku angielskim.

Informacje o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 73

http://fwpn.org.pl/noc-w-galerii

Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie – miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli mediów a także okazja do osobistych rozmów dziennikarzy z Polski i Niemiec. Podczas debat plenarnych z udziałem ekspertów i dziennikarzy oraz w trakcie warsztatów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich.

Polsko-Niemieckie Dni Mediów organizują wspólnie FWPN i Fundacja Roberta Boscha. Gospodarzem Dni Mediów jest co roku inny region przygraniczny w Polsce lub w Niemczech.

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.dnimediow.org / www.medientage.org
www.facebook.com/pages/Polsko-Niemieckie-Dni-Mediów-Deutsch-Polnische-Medientage


Młoda Redakcja

Młoda Redakcja to projekt FWPN adresowany do studentów kierunków dziennikarskich i kulturoznawczych. Program stażu dla „Młodej redakcji” składa się z trzech dwudniowych warsztatów w Warszawie (relacja, wywiad, fotografia), ze spotkań z przedstawicielami mediów (m.in. niemieckie ARD, ZDF czy „Gazeta Wyborcza”, "Aktivist") i przedstawicielami instytucji polskich i niemieckich (dział prasowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, dziennikarze, politycy), a także z samodzielnych relacji z wydarzeń współfinansowanych przez Fundację. Staż kończy się wyjazdem na Polsko-Niemieckie Dni Mediów.

Młodą redakcję 2013 tworzyli: Maja Antkowiak (Poznań), Barbara Hortyńska (Szczecin), Adrianna Kiryluk (Katowice), Małgorzata Marchwiana (Kraków), Michał Mazur (Wrocław), Aleksandra Olejnik (Łódź), Marcin Radomski (Warszawa), Ewa Walas (Gdańsk), Anna Więckowska (Wrocław) i Julia Wysocka (Warszawa)

Młodą redakcję 2014 tworzyli:Dariusz Dłużeń (Rzeszów), Magdalena Grynczel (Białystok), Alicja Hubala (Wrocław), Agnieszka Kaniewska (Warszawa), Karina Leśniewska (Łódź), Maja Rup (Poznań), Martyna Słowik (Kraków) oraz Anna Stańczak (Warszawa). 

Młodą redakcję 2015 tworzyli: Agnieszka Bąder (Lublin), Małgorzata Całka (Gdańsk), Maja Dębska (Łódź), Patrycja Jelińska (Warszawa), Katarzyna Karpińska (Łódź), Sylwia Ławrynowicz (Warszawa), Beata Olejarka (Rzeszów), Yaryna Onishechko (Rzeszów), Aleksandra Parusel (Opole), Kaja Puto (Kraków), Martyna Witkowska (Wrocław), Klaudia Wojtkowiak (Poznań).

Młodą redakcję 2016 tworzyli:Paulina Barańska (Kraków), Lucyna Eich (Szczecin), Sabina Kowalczyk (Olsztyn). Gabriela Król (Gdańsk), Arkadiusz Lorenc (Łódź), Adrian Musiał (Częstochowa) i Agnieszka Oszust (Wrocław). 

Młodą Redakcję 2017 tworzyli: Mariusz Bartodziej (Wrocław), Ewa Dziardziel (Poznań), Julia Grzybowska (Warszawa), Arkadiusz Iskierka (Rzeszów), Kinga Jakieła (Warszawa), Katarzyna Karpińska (Warszawa), Maciej Laskowski (Gdańsk), Iza Pierzchała (Warszawa), Marcin Starzec (Rzeszów), Mateusz Tofilski (Katowice), Aneta Tymińska (Warszawa), Krzysztof Wojtas (Jelenia Góra) oraz Robert Wolak (Poznań).

Młodą Redakcję 2018 tworzą: Joanna Bakoń (Warszawa), Maciej Bartoszyk (Lublin), Liliia Bodnar (Rzeszów), Emilia Bromber (Poznań), Michał Jurek (Poznań), Michał Kaproń (Toruń), Natalia Nigborowicz (Warszawa), Paulina Padzik (Kraków), Iwona Pałczyńska (Warszawa), Ewa Stasierska (Warszawa), Władysław Tsovma (Rzeszów).

Informacje o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 73

Artykuły Młodej Redakcji 2013
Artykuły Młodej Redakcji 2014
Artykuły Młodej Redakcji 2015

Artykuły Młodej Redakcji 2016

Informacje o dotychczasowych alumnach Młodej Redakcji w naszej sieci alumnów znajdziesz tutaj
Polacy z wyboru

„Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” to wystawa objazdowa i bogato ilustrowany album przygotowane przez FWPN. Materiały opowiadają o losach 26 rodów (m.in. Gebethnerów, Wedlów), przedstawiają ich wkład w rozwój przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego Warszawy. Opisują proces stopniowej i dobrowolnej asymilacji rodzin, których członkowie zapisali także piękną kartę solidarności z polskimi aspiracjami narodowymi. Projekt powstał przy czynnej współpracy potomków rodzin, którzy nadal mieszkają w Warszawie. Jego efekt dowodzi, że wydarzenia II wojny światowej to zaledwie epizod w kilkusetletniej pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców w Warszawie.

Wystawa, która była już pokazywana w warszawskim Domu Spotkań z Historią, berlińskim Ratuszu oraz w Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Dreźnie i w Kościele  Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, to wspólny projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Domu Spotkań z Historią. Została przygotowana jako ekspozycja objazdowa. Wystawa składa się z 31 plansz o wymiarach 100 cm x 220 cm i z 8 plansz o wymiarach 50 cm x 220 cm, w sumie 35 mb. Można ją wypożyczyć nieodpłatnie w FWPN. Instytucja wypożyczająca ponosi koszt transportu, montażu, demontażu i ubezpieczenia.

Album „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”, Tomasz Markiewicz, Tadeusz Władysław Świątek, Krzysztof Wittels
Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa 2012
; Cena 75 zł./30 euro (Niemcy)

W marcu 2014 projekt został poszerzony o stronę internetową, w ramach której dostępne są nowe funkcjonalności: spacery po Warszawie, archiwum rodów, liczne materiały graficzne.
W przyszłości powstaną także pakiety edukacyjne dla młodzieży. Partnerem FWPN przy projekcie jest Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

Informacje o projekcie oraz udostępnianiu wystawy: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 62

www.polacyzwyboru.pl


Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku za prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada, przybliżają jego życie codzienne i problemy społeczne. Tematy prac zgłaszanych do konkursu mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej i przyczyniać się do poszerzania wzajemnej wiedzy o sobie Polaków i Niemców.

Nagroda (5000 euro) przyznawana jest w trzech kategoriach: prasa, radio, telewizja. Fundatorami nagrody są FWPN, Fundacja Roberta Boscha oraz polskie i niemieckie regiony przygraniczne –  trzy kraje związkowe:  Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

Po raz pierwszy w roku 2014 wyłoniony został laureat Nagrody Specjalnej „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Brandenburgię i zostało przyznane przez jury za materiał, który w sposób przykładny dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu i który został przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich. Wysokość tej wynosi również 5000 euro. Nagrodę wręczył brandenburski minister ds. europejskich, Ralf Christoffers.

Informacja o nagrodzie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Inside Russia

Jedenastu dziennikarzy, reporterów i fotoreporterów z Polski i Niemiec wybranych spośród 114 kandydatów, uczestniczyło od 26 listopada do 1 grudnia 2012 r. w podróży studyjnej do Moskwy. Był to projekt FWPN zrealizowany wspólnie z n-ost Network for Reporting on Eastern Europe. Dziennikarze spotkali się w Moskwie i poza stolicą z działaczami ruchu obrony praw człowieka, z opozycjonistami, blogerami i politykami, m. in. z jednym z liderów „oddolnej” opozycji Maxem Katzem i opowiadającym się przeciwko władzy pisarzem Zacharem Prilepinem. W rosyjskiej Dumie rozmawiali z wpływowym posłem Jednej Rosji Robertem Szlegelem, jednym z inicjatorów ustawy zaostrzającej zasady pracy zagranicznych NGO w Rosji. Odwiedzili także niezależną Telewizję Dożd. Gośćmi dziennikarzy byli działacze inicjatywy antykorupcyjnej „Rospil”, a także Władimir Ryżkow – lider Partii Republikańskiej. Ważnym punktem programu był wyjazd za Moskwę, do miasta Żukowski na rozmowy z dziennikarzami lokalnej gazety „Żukowskije Wiesti” – inicjatorami skutecznej akcji obywatelskiego sprzeciwu.

Rozmowy z przedstawicielami inicjatyw obywatelskich, mediów ogólnorosyjskich i regionalnych oraz z reprezentantami oficjalnych instytucji państwowych (także z doradcą prezydenta Putina, przewodniczącym Rady Prezydenckiej ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka Michaiłem Fiedotowem) odpowiedziały przynajmniej częściowo na pytanie o stan społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i o to, kim są reprezentanci nowej opozycji, która doprowadziła do największych od lat demonstracji antyrządowych w Moskwie.

Dziennikarze INSIDE RUSSIA 1
Dziennikarze INSIDE RUSSIA 2

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, +49 30 240 47 85 12

Kolekcja Filmowa FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotowała z okazji swojego 20-lecia specjalną Kolekcję Filmową. Jej celem jest upowszechnianie historii Polski i Niemiec, propagowanie wiedzy o kulturze obu krajów oraz o ich wzajemnych relacjach.

W skład kolekcji filmowej FWPN wchodzą następujące filmy:
„Fotoamator”, reż. Dariusz Jabłoński PL/DE, 78 min.
„W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Mary Skinner PL, 58 min.
„Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności”, reż. Krzysztof Czajka PL/DE, 56 min.
„Paczki solidarności”, reż. Lew Hohmann PL/DE, 45 min.
„Niemieckimi śladami w Łodzi”, reż. Zygmunt Skonieczny PL/DE, 52 min.
„Z pokolenia na pokolenie”, reż. Andrzej Sapija    PL/DE, 60 min.
„Jasnowłosa prowincja”, reż. Jacek Kubiak, Klaus Salge, Janusz Zemer PL/DE, 75 min.
„Cicho pod prąd”, reż. Tomasz Kycia, Robert Żurek PL/DE, 60 min.
„Nowi mieszkańcy”, reż. Mark Metzger PL/DE, 30 min.

FWPN udostępnia Kolekcję Filmową bezpłatnie na niekomercyjne pokazy filmowe. Konieczne jest podpisanie umowy użyczenia. Prosimy o ustalenie terminów pokazów z Ewą Baran (ewa.baran@fwpn.org.pl).

Informacja o projekcie: Ewa Baran, ewa.baran@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 66


Warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy

Fundacja Reporterów wraz z FWPN zorganizowały warsztaty dla dziennikarzy śledczych z Ukrainy – finalistów Nagrody dla Dziennikarzy Krajów Partnerstwa Wschodniego „Reporterzy dla reporterów”. Podczas warsztatów pod hasłem „Jak dobrze sprzedać aferę?” dziennikarze ukraińscy spotkali się w Warszawie z grafikami, wydawcami i reporterami z Polski, którzy podzielili się swoją wiedzą o tym, jak przekazywać w sposób jasny i nowoczesny efekty swojej pracy czytelnikom.

Podczas dwudniowych warsztatów w Berlinie i Hamburgu goście z Ukrainy spotkali się z wybitnymi reporterami śledczymi z Niemiec. Ich rozmówcami byli m.in. Klaus Brinkbäumer – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Der Spiegel“, Oliver Schröm – szef redakcji śledczej „Der Stern“ i Klaus Ott – reporter śledczy „Süddeutsche Zeitung“. Dziennikarze odwiedzili redakcję renomowanego magazynu politycznego „Panorama” realizowanego dla telewizji ARD. W redakcji berlińskiego dziennika „Der Tagesspiegel” spotkali się z reporterem Arminem Lehmannem.

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, +49 30 240 47 85 12

Koło Dyskusyjne Polska

Koło Dyskusyjne Polska to cykl spotkań eksperckich organizowanych wspólnie przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP) i FWPN. Dzięki niemu eksperci z zakresu stosunków polsko-niemieckich mają możliwość regularnych spotkań i dyskusji na temat aktualnych zagadnień dotyczących Polski bądź stosunków polsko-niemieckich.

Koło Dyskusyjne Polska obraduje cztery razy w roku na ustalony wcześniej temat w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w Berlinie. Przewodniczącym Koła jest były Minister Spraw Zagranicznych oraz Współprzewodniczący Rady FWPN Markus Meckel.

Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 30 240 478 512


Stypendium dziennikarskie

Program stypendialny realizowany w formie konkursu. Jego celem jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.  

Program umożliwia dziennikarzom otrzymanie dofinansowania w wys. do 3.000 euro na pokrycie kosztów kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. Przy realizacji tego projektu Fundacja współpracuje z ekspertami z Polski i Niemiec.

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 65


Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki analizuje wybrane procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe mające istotny wpływ na Niemcy. Dostarcza polskojęzycznym czytelnikom rzetelne analizy sporządzone przez młodsze pokolenie analityków i ekspertów, zaprasza do dyskusji na tematy związane z Niemcami, Polską i stosunkami polsko-niemieckimi w Europie, skierowany jest do osób zainteresowanych sprawami niemieckimi i relacjami polsko-niemieckimi na różnych płaszczyznach zawodowych i osobistych (dziennikarze, eksperci, urzędnicy administracji centralnej i lokalnej, dyplomaci, studenci itd.).

Biuletyn jest rozsyłany raz w miesiącu drogą elektroniczną w formie PDF. Wydawcami biuletynu są Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz FWPN.

Informacje o projekcie: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl,  + 48 22 338 62 62

Archiwum Biuletynu Niemieckiego

Biuletyn „Polen-Analysen“

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“ to analiza aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Polsce. Od września 2012 r. „Polen-Analysen“ powstają w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Rozsyłany dwa razy w miesiącu mailem biuletyn istnieje od 2006 r. Jest to wspólny projekt Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadzie (DPI), ośrodka  naukowego zajmującego się badaniami nad Europą Wschodnią (Bremer Forschungsstelle Osteuropa) oraz Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde) we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Informacje o projekcie: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl,  + 48 22 338 62 62


Archiwum Polen-Analysen

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej. Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Co roku przyznawane będą dwa jednomiesięczne stypendia: w Krakowie i w Berlinie.

Albrecht Lempp (1953-2012) był wybitnym popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech i jej tłumaczem. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zmarł nagle w Warszawie w listopadzie 2012 roku. 

Projekt realizowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin.

Informacje o projekcie: Joanna Czudec, + 48 22 338 62 65