drukuj

Unica 2008 w Warszawie

W konferencji, odbywającej się pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, udział weźmie 250 studentów z 34 europejskich uczelni stołecznych. Uczestnicy będą debatować w ośmiu grupach roboczych nad rolą młodych osób we współczesnej Europie, aby w przyjętej na zakończenie konferencji „Deklaracji Warszawskiej” przedstawić swoje stanowisko wobec zmian zachodzących we współczesnej Europie, problemy, jakie za sobą niosą i wskazać rozwiązania.

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) zrzesza obecnie 40 uczelni z 30 europejskich stolic, w których łącznie kształci się ponad 1.500.000 studentów. Celem sieci jest promowanie rozwoju szkolnictwa wyższego, wspomaganie współpracy pomiędzy uniwersytetami członkowskimi oraz integracja uniwersytetów z Europy Środkowowschodniej z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji o sieci UNICA oraz realizowanych przez nią projektów można znaleźć na stronie http://www.unica-network.eu

Konferencje studenckie UNICA odbywają się co dwa lata w uniwersytetach członkowskich. Poprzednie odbyły się w następujących ośrodkach akademickich: Freie Universität Berlin, University College London, University of Amsterdam i Université Pierre et Marie Curie Paris.