drukuj

Ukazał się nowy numer Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG

Oliver Hinz zastanawia się, czy powstający pierwszy polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii może być zagrożeniem dla tożsamości narodowych, czy raczej stanowić szansę dla poprawienia relacji polsko-niemieckich. Małgorzata i Krzysztof Ruchniewiczowie komentują dyskusję na temat książki „Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933–1949”. Zaś Thomas Strobel omawia studium Jörga-Dietera Gaugera „Nauczanie w Niemczech i Polsce”. Dostarcza ono informacji, dotyczących sposobu redagowania niemieckich planów nauczania i podręczników szkolnych w odniesieniu do obecnych stosunków polsko-niemieckich. Na temat przyszłości Centrum im. Willy`ego Brandta we Wrocławiu pisze Andrzej Stach.

W kwestiach europejskich wypowiada się w DIALOG-u czterech autorów. Jakiej Europy i jakiej Unii Europejskiej naprawdę chcemy oraz dokąd zmierza obecny rozwój integracji europejskiej – nad tym zastanawiają się Zygmunt Bauman i Krzysztof Pomian. W komentarzu Clausa Offego do refleksji Zygmunta Baumana zawartych jest sześć możliwych odpowiedzi na pytanie, na czym polegają w dzisiejszej Europie trudności, które stoją na przeszkodzie budowie zdolności działania. Aleksander Kaczorowski sugeruje w swoim eseju odłożenie do lamusa pojęcia „Europa Środkowa”, ponieważ stało się ono narzędziem wykluczenia, powodując niedocenianie wyjątkowości i różnorodności kulturowej naszej części kontynentu.

W części gospodarczej DIALOG-u Sebastian Płóciennik zadaje pytanie, na ile rozwój niemieckiej i polskiej gosopodarki rynkowej jest do siebie zbliżony. W dziale kulturalnym Dorota Kozicka kreśli portret Jarosława Iwaszkiewicza, którego opublikowane niedawno „Dzienniki” stały się w kraju ważnym wydarzeniem literackim, zachęcając do ponownej lektury dzieł pisarza. Katrin Schröder zaprasza natomiast w swoim reportażu do odwiedzenia Parku Mużakowskiego w Bad Muskau, od 2004 wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Karolina Golimowska przedstawia niemiecką pisarkę Helgę Hirsch i jej książki. Działalność szczecińskiego stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” opisała Monika Stefanek. Na koniec Jörg Plath informuje o ambitnej polsko-niemieckiej inicjatywie wydawniczej edition.fotoTapeta, w której książki ukazują się w identycznej szacie graficznej, równolegle w języku polskim i niemieckim.

Zamówienia: dpgbv@t-online.de
DIALOG można kupić w Salonach Empiku
Cena 12 zł