drukuj

Rejestracja na Polsko-Niemieckie Dni Mediów

X Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2017
Nowa polityczna rzeczywistość – Skutki dla stosunków polsko-niemieckich

Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, budynek A16, 65-762 Zielona Góra

Tegoroczny temat Polsko-Niemieckich Dni Mediów nawiązuje do politycznych zmian w Europie i na świecie i do ich wpływu na relacje sąsiedzkie między Polską a Niemcami. Podczas debat i warsztatów zaproszeni goście dyskutować będą o ostatnich wyborach we Francji (04-05.2017), ale także w Holandii (03.2017). Przedstawiciele mediów i politycy podczas otwartej dyskusji z udziałem Ambasadorów będą mieli szansę zadawać pytania o jedność Europy oraz możliwe scenariusze rozwoju Unii Europejskiej. W obliczu nowej sytuacji politycznej szczególnie ciekawi wynik wyborów do Bundestagu na jesieni 2017 roku: jak przełoży się on na współpracę polsko-niemiecką? Jaki będzie miał wpływ na rzeczywistość społeczną, ekonomiczną, kulturalną? Jakie będą odczuwalne skutki tych wyborów dla obywateli Polski i Niemiec zamieszkujących w regionie pogranicza?

Konferencja oferuje także szereg warsztatów eksperckich: dwa z nich poświęcone będą tematyce regionu pogranicza, kolejny – polityce energetycznej Polski i Niemiec, inne – wykorzystaniu platform internetowych do wymiany poglądów i informacji czy współpracy Polski i Niemiec w zakresie bezpieczeństwa. We współpracy z Neue deutsche Medienmacher powstaje warsztat pt. „Populizm, migracja i czasy postprawdy. Język w nowej rzeczywistości politycznej — szanse i zagrożenia“. Konferencja zakończy się debatą o wiarygodności dziennikarstwa, do udziału w której organizatorzy zaprosili dziennikarzy i korespondentów.

Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2017 odbywają się na Uniwersytecie Zielonogórskim w strategicznej współpracy z tą uczelnią.

Pliki do pobrania