drukuj

II edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Samorządowej

W 2009 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej po raz drugi przyzna Polsko-Niemiecką Nagrodę Samorządową. Nagroda w obszarze współpracy samorządowej ma służyć wzmocnieniu partnerstwa współpracujących samorządów z Polski i Niemiec. Nagroda zostanie przyznana dwóm samorządom – z Polski i Niemiec za najciekawszy, wychodzący poza rutynowe spotkanie integracyjne, wspólnie zrealizowany projekt.

W konkursie będą uczestniczyły projekty zgłoszone do FWPN i pozytywnie ocenione przez Zarząd Fundacji, których termin realizacji przypada w okresie 1.08.2008-1.08.2009. Przyznane w ramach nagrody środki w wys. 30.000 zł powinny zostać wydatkowane na realizację kolejnego wspólnego projektu. Samorządy, które zostaną uhonorowane nagrodą powinny w czasie uroczystości wręczenia kolejnej nagrody, zaprezentować krótką relację z przebiegu projektu zrealizowanego ze środków przyznanych w ramach poprzedniej edycji nagrody.

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce w trakcie Polsko-Niemiecko- Ukraińskiego Kongresu Samorządów Lokalnych w Jeleniej Górze w dniu 27.10.2009.

kontakt: dr Grazyna Babul [grazyna@fwpn.org.pl]