drukuj

I Kongres Niemieckich Badań Naukowych nad Polską

Deutsches Polen-Institut organizuje I Kongres poświęcony prowadzonym w Niemczech badaniom naukowym nad Polską. Konferencja odbędzie się w między 26 a 28 lutego 2009 r. w Darmstadt. W kongresie udział weźmie ponad 200 przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Tematem wiodącym będzie hasło "Migracje i transfery".

Organizatorzy wyjaśniają, że hasło jest szczególnie aktualne, bo polska historia, tak jak stosunki polsko-niemieckie były i są kształtowane przez rozmaite formy migracji. Nad zagadnieniami "migracji" i "transferu" w siedmiu sekcjach tematycznych będzie debatowało ponad czterdziestu referentów - wśród nich slawiści, historycy, geografowie, socjolodzy, politolodzy, muzykolodzy, kulturoznawcy. Program przewiduje również 25 krótkich prezentacji projektów i dyskusji w małych gronach. Wydarzeniu będą towarzyszyły również imprezy dodatkowe, np. wystawy.

Kongres organizuje Deutsches Polen-Institut Darmstadt we współpracy z Centrum Wschodnioeuropejskim Uniwersytetu w Gießen, Instytutem im. Herdera wMarburgu i Uniwersytetem w Moguncji. Partnerem jest również Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej.

Kongres to międzynarodowa konferencja naukowa, która umożliwi podsumowanie stanu niemieckich badań o Polsce z obszaru różnych dyscyplin naukowych - zapewniają organizatorzy. Dlatego oprócz głównego tematu spotkań - "Migracje i transfery" - 27 lutego o godzinie 20.00 odbędzie się dyskusja, która ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytanie o stan badań naukowych nad Polską i o możliwe kierunki rozwoju tych badań w Niemczech.

Badania nad Polską mają w Niemczech bogatą tradycję, ale nie są skoordynowane. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, a więc po przełomie w Europie Środkowo-Wschodniej, sporo placówek badawczych zostało zamkniętych, a nowych powstało niewiele. W porównaniu z sytuacją badań nad Francją, eksperci do spraw badań nad Polską zdani są w znacznym stopniu wyłącznie na siebie.

Inicjatywa Deutsches Polen-Institut ma stworzyć sieć kontaktów wśród naukowców zajmujących się Polską w krajach niemieckojęzycznych oraz zwrócić uwagę szerszej publiczności na obecność tego rodzaju badań w niemieckich pracach naukowych. Jak tłumaczy Kaluza, ponieważ przeciętny Niemiec wie o Polsce bardzo mało, znaczącym celem konferencji jest poinformowanie o skali badań nad Polską.


Więcej informacji na temat spotkania i program dostępne są na stronie: www.polenforschung.de.

FWPN w Darmstadt

piątek, 27 lutego, godz. 14.20-14.50
»Zwischenzeiten I« 
Prezentacja  Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej  w  sali 3.02-3.04
1. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  (Ewa Baran i  Paul-Richard Gromnitza)
2. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Witold Gnauck)

piątek, 27 lutego, godz. 20.00-22.00
dyskusja panelowa w sali 3.02-3.04
Polenforschung zwischen Wissenschaft und Praxis
Uczestnicy:
dr Torsten Fischer (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn)
Stephan Geifes (Deutsches Historisches Institut, Paryż)
Prof. dr  Claudia Kraft (Universität Erfurt)
Prof. dr hab. Irena Lipowicz (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa)
moderacja:
Prof. dr Dieter Bingen (Deutsches Polen-Institut, Darmstadt)

Pliki do pobrania