drukuj

Druga edycja polsko-niemieckiego projektu pn. Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech

Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz Jugend bewegt Europa (www.jugend-bewegt-Europa.de) zapraszają na drugą edycję polsko-niemieckiej szkoły "Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech". Projekt skierowany jest do studentów kierunków humanistycznych i społecznych z Polski i Niemiec. Seminaria odbędą się w Warszawie i Berlinie.

Rok 2009 to europejski "rok pamięci", w którym będą obchodzone rocznice ważnych wydarzeń XX wieku: po raz 70. (wybuch II Wojny Światowej), 65. (Powstanie Warszawskie), 60. (założenie dwóch państw niemieckich), 20. (upadek komunizmu we wschodniej i środkowej Europie). Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce zostały zaplanowane różne uroczystości na ten czas.

Korzystając z tej okazji chcielibyśmy dokonać szczegółowej analizy sposobu i zwyczaju świętowania rocznic. Zastanowimy się, jaki wpływ mają różne tradycje demokratyczne Polski i Niemiec na wygląd i charakter uroczystości rocznicowych oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak z biegiem czasu zmieniła się pamięć o historycznych wydarzeniach, a wraz z tymi zmianami również sposób ich obchodzenia? Jak pamięć o tych wydarzeniach różni się w zależności od regionu, kraju i kultury?

Kolejnym krokiem będzie zastanowienie się nad tym, czy i w jaki sposób możliwe jest wspólne, "europejskie" obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń historycznych oraz jak historia obu krajów może wzbogacić europejską kulturę pamięci.

Projekt obejmuje trzy etapy:
- w Berlinie (7 - 10 maja 2009 dla studentów z Niemiec), i w Warszawie (21 maja - 24 maja 2009 dla studentów z Polski)
- w Warszawie i w Krzyżowej ( 8 - 15 sierpnia 2009) - główne seminarium dla wszystkich uczestników
- w Berlinie (7 - 11 października 2009) - spotkanie podsumowujące

W pierwszym etapie spotkań zadaniem polskich i niemieckich studentów będzie przygotowanie krótkiego opracowania na temat jednego wybranego przez siebie zagadnienia związanego z rocznicą ważnego wydarzenia XX wieku (w historii polskiej - dla polskich uczestników, albo niemieckiej - dla uczestników niemieckich).

W drugim etapie spróbujemy wyciągnąć ogólne wnioski z dokonanych analiz, umieszczając je w kontekście europejskim. Będziemy chcieli poszukać odpowiedzi na pytanie czy jest możliwa wspólna, europejska kultura pamięci i jeśli tak - jaka? Poza tym będziemy zwiedzać warszawskie muzea, pomniki i miejsca pamięci oraz spotykać się z ludźmi, którzy tworzą nową, współczesną tożsamość Warszawy.

Trzecie i ostatnie spotkanie poświęcone będzie przygotowaniom publikacji z tekstami uczestników o rocznicach. Będziemy również mieli możliwość poznania Berlina, poprzez wizyty w muzeach i rozmaitych, ciekawych miejscach związanych z historią miasta.

Wymagania: studenci nauk społecznych albo humanistycznych, dobra znajomość języka angielskiego, w którym będzie prowadzona część warsztatowa, konieczność uczestniczenia we wszystkich trzech sesjach (w Warszawie i Berlinie)

Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Warunki zgłoszenia: CV, krótki list motywacyjny oraz propozycja opracowania wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego rocznicy polskiego wydarzenia historycznego XX wieku.
Termin przesłania zgłoszenia: do 21 kwietnia 2009 na adres: kultura-pamieci@1944.pl
Zgłoszenia zostaną rozpatrzone do 29 kwietnia 2009.

Koszt: Organizatorzy pokrywają koszty spotkań w Warszawie i Berlinie dla 10 polskich i 10 niemieckich studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży (Warszawa, Berlin).

Patronat nad projektem objęli Pełnomocnik Premiera ds. Dialogu Międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz były prezydent RFN Richard von Weizsäcker.

Pytania proszę kierować do Jutty Wiedmann (jwiedmann@1944.pl, tel. 022 539 79 51) albo Anny Piekarskiej (apiekarska@1944.pl, Tel. 022 539 79 51).

Projekt wspierany finansowo przez Geschichtswerkstatt Europa ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Projekt został wsparty również przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.